OFERTA

W ramach działalności SOLSTE – BUDOWNICTWO SYSTEMOWE oferujemy:
  1. Wykonywanie projektów technicznych branży konstrukcyjno – budowlanej w celu realizacji przedsięwzięć budowlanych
  2. Wykonywanie projektów wykonawczych i warsztatowych konstrukcyjnych elementów budowlanych
  3. Wykonywanie ocen stanu technicznego, opinii technicznych oraz ekspertyz kubaturowych obiektów budowlanych
autodesk autocad
graitec
steico

Sprawowanie funkcji technicznych, w tym:

– nadzór autorski nad wykonanymi projektami
– funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego

Projekty specjalistyczne:

Posiadamy doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje do opracowywania projektów budowlanych w systemie budowlanym Steico.
Realizujemy projekty konstrukcyjne specjalistycznych urządzeń technologicznych w ramach rozwoju naszych Klientów, w tym m. in.:
  • fundamenty pod maszyny
  • konstrukcje wsporcze pod urządzenia
  • konstrukcje pomostów technologicznych
  • konstrukcje zadaszeń urządzeń
lub inne w ramach potrzeb Klienta.